Allmänt om Brasilien

Sydamerikas största och världens femte största land är Brasilien, och detta både till ytan och till folkmängden. BrasilienLandet är ungefär 19 gånger större än Sverige till ytan och rymmer nästan 190 miljoner invånare. Brasilien är numera Sydamerikas ekonomiska och politiska stormakt. Landet har stora naturtillgångar och exporten av bland annat industriprodukter och råvaror växer kraftigt.

Brasilien erbjuder det mesta för en turist och det är naturligtvis omöjligt att uppleva allt under ett par semesterveckor. Detta beror självfallet på att landet är så väldigt stort. Här finns badparadis på flera håll, storstäder med het puls som Rio de Janeiro, samt inte minst regnskog och den fantastiska Amazonfloden. Landet är kanske framför allt känt för sina fotbollsvirtuoser, sina karnevaler, samt för sin samba, värme och festivitas i största allmänhet.

Brasilianarna är ett vänligt folk som har en välkomnande attityd till oss turister. Man får dock inte glömma att detta väldiga land, med en stor andel fattig befolkning, också brottas med stora problem liksom har en omfattande kriminalitet, främst i storstäderna.

Resande till Brasilien bör därför iaktta ett visst mått av försiktighet. Detta även om de flesta turister som besöker landet inte har några problem, finns det, inte minst i stora städer som Rio de Janeiro och São Paulo, risk för våld, överfall, väpnade rån, stölder, ficktjuvar och bilkapningar. Men visst kan man resa i landet om man bara använder sitt sunda förnuft i stället för att uppsöka problemen!