Informationsträff med Regent’s University i Stockholm

På Regent’s University läser 4500 studenter från mer än 140 länder på campus vilket ger skolan en mycket internationell prägel. Här får du som student en fantastisk möjlighet att skapa internationella kontakter och bygga nätverk som få andra universitet kan. Efter avslutade studier på Regent’s University i London är du väldigt attraktiv på arbetsmarknaden.
Regent’s University London är ett campus men består av flera skolor. Varje skola har en speciell inriktning:

European Business School London
Regent’s American College London
Regent’s Business School London
Regent’s Institute of Languages & Culture
Regent’s School of Psychotherapy & Psychology
Regent’s School of Drama, Film & Media
Regent’s School of Fashion & Design