Linjedop

I Macapá genomfördes också – ute på Amazonfloden – vårt med spänning emotsedda linjedop. Linjedop eller ekvatordop är en skämtsam ceremoni ombord på fartyg som anordnas vid passage av Ekvatorn. AmazonflodenEnligt gammal sjömanstradition skall alla som för första gången passerar Ekvatorn, ”linjen”, till sjöss bli döpta av kung Neptun. Äldre benämningar är ”hönsning” eller ”sotning vid linjen”. Traditionen med linjedop är mycket gammal och finns i såväl handelsflottan som örlogsflottan. Vanligtvis utfärdas ett ”dopbevis” efter ceremonin, vilket intygar att den som blivit döpt är en ”befaren” sjöman.

Efter att vid ekvatorlinjen ha ankrat upp det mindre fartyg som var chartrat för ändamålet genomfördes så dopet under högtidliga former, med vår resledning från Neptuni Orden som de tunga officianterna, d.v.s. främst kung Neptun samt Astronomen och Doktorn. Efter genomgången och förödmjukande behandling, examination av doktorn och ett rejält vattendop i medförd bassäng, allt beledsagat av åtskilliga skratt från åskådarnas sida, erhöll vi så våra dopbevis.

Från Macapá gick färden vidare med flyg, cirka 150 mil i västsydvästlig riktning, till Manaus mitt inne i Amazonas djungler. Manaus, med knappt två miljoner invånare, är huvudstad i delstaten Amazonas. Staden grundades 1669 som en liten oas i regnskogen, där Rio Negro mynnar i Amazonfloden.

Manaus har ett mycket vackert och anrikt operahus – som vi hade lyckan att få besöka – från tiden då staden var centrum för Brasiliens gummiproduktion. Ursprungligen var gatorna runt operahuset täckta av gummi så att vagnarna som körde förbi inte skulle störa operan!