Sommarbil

Min från Berlin importerade sommarbil, äntligen registrerad efter en mångfald av byråkratiska turer. Aktuell topphastighet hyfsade 240 km/t, knappast aktuellt att toppa med längs våra svenska vägar!

I april 2007 lämnade jag ett långt, intressant och berikande yrkesliv. Trots allt det positiva med ett bra arbete, har det så här långt känts bra att ha lämnat det så kallade ekorrhjulet.

Efter flytt från Stockholm i september 2007, bor jag och min sambo Violeta i trivsamma ”Klippan City” i vackra Skåne. Här finns det mesta, t.ex. bra kommunikationer i alla väderstreck, och inte minst närhet till min dotter och barnbarn som bor i Ängelholm. Mina intressen kan kort sammanfattas i aktiviteterna friluftsliv, resor, läsning och modern kommunikationsteknik. När jag som nu har all tid till förfogande, så läser jag bl.a. en hel del historisk litteratur, främst med betoning på politik och militärhistoria.

Jag är allätare vad film beträffar, huvudsaken är att filmerna håller hyfsad klass. Beträffande innehållet är spännvidden stor, från Simpsons till Bergman!

Min LP- och CD-samling är ganska brokig och innehåller det mesta: klassiskt, folkmusik och en mångfald så kallad populärmusik av olika slag.
Bortsett från några få år i det militära har den röda tråden i mitt yrkesliv varit att jag arbetat med frågor relaterade till fritid, kultur och i någon mån utbildning.

Anställningar som fritidsassistent, föreningsassistent, fritidskonsulent och fritidschef i olika kommuner, lärare vid Karlskoga folkhögskola, byrådirektör vid kriminalvårdsstyrelsen, samt 18 år som direktör och chef för Handelsflottans kultur- och fritidsråd (numera inrymt i Sjöfartsverket), har alla haft det gemensamt att de handlat om människors fritid.

Ett intressant mellanspel under min yrkestid var 1985, då jag tjänstgjorde på Cypern som Wellfare Officer vid den svenska FN-bataljonen. Något som gav en intressant inblick i internationellt arbete inom just detta område. Under denna period var det mycket lugnt på ön, inte på något vis att jämföra med de tuffa förhållanden som våra soldater i Afghanistan möter idag.

Att jag kom ifråga för detta utlandsuppdrag bottnade såväl i yrkesmeriter som att jag utbildats inom försvarets personaltjänst. Till detta kom att jag under en begränsad tid på sjuttiotalet var vapenfriutredare, d.v.s. gjorde utredningar om någon skulle befrias från värnpliktstjänstgöring p.g.a. upplevd ”djup samvetsnöd”. En nästintill omöjlig fråga att ta ställning till …