Spännande program

Under de dagar vi vistades på lodgen genomfördes ett omfattande program, med alltifrån kajmanspotting till pirayafiske (med fångst som sedan avnjöts vid middagen). PirayafiskeVidare en utflykt till en närbelägen nybyggarbosättning, för att där få information om den omfattande nyodlingen i Amazonas. En dag hade vi också en vandring i djungeln, där våra synnerligen kunniga guider gav information om det mesta av intresse.

Överhuvudtaget gavs under hela vår Brasilienresa en rikhaltig och initierad information om de aktuella resmålen.

Det var fantastiska dagar i en helt annorlunda miljö. Tyvärr såg man inte så mycket av djurlivet, det handlade mest om fåglar och en och annan kajman. Dock var djungelns alla ljud ständigt närvarande i en kakafoni av olika djurläten. Den rov- och tjuvjakt som tidigare bedrivits har tyvärr kraftigt åderlåtit viltbeståndet, men numera är dock många av djuren fridlysta.